Menu

Pro soutěžící

Informace pro soutěžící FF Cosplay o průběhu soutěže - prosím, čtěte!!

  • Nejdříve si přečtětě pravidla a informace o kategoriích a zaregistrujte se.
  • Registrační systém přidělí každému jeho pořadové číslo. Prosím, zapamatujte si ho, budete pod tímto číslem soutěžit.
  • Účastníci kategorií Film/Seriál, Comics/Knihy a Games budou mít přibližně minutu a půl na prezentaci svého kostýmu před porotou a diváky. Soutěžící může (ale NEMUSÍ) předvést scénku, která nejlépe vystihne jeho kostým, nebo jej může sám stručně charakterizovat. Jednotlivci si k sobě mohou vzít figuranta nebo pomocníka, ale ten nesmí nijak výrazně do scénky či prezentace zasahovat. Pokud účastník nechce předvádět scénku, případně se sám představit, bude přečten popis kostýmu, který dodal při registraci.
  • Účastníci kategorie Skupiny budou mít přibližně tři minuty na prezentaci svých kostýmů. V této kategorii se soutěžící musí prezentovat pouze sami!
  • FFCosplay nemá klasické předposouzení. Z naší soutěže se nikam nepostupuje. Pouze se všichni soutěžící shromáždí hodinu před konáním soutěže v zákulisí kina, kde bude i porota, která si je prohlédne a položí jim pár otázek.
  • Soutěž se koná v kině, nemůžeme tedy poskytnout převlékárnu a zázemí. Soutěžící se budou scházet za kinem. K dispozici budou teplé a studené nápoje a místa k sezení.
  • POZOR! Na podium kina se dostanete pouze po schodech a to jak ze zákulisí, tak z hlediště. Ze zákulisí navíc vedou pouze úzké dveře. Prosím, počítejte s tím, pokud se hodláte přihlásit s rozměrným kostýmem a nevyjdete s ním schody či neprojdete dveřmi. Jiná alternativa, než jak se dostat na podium, bohužel není.

© 2021 Padmé